Sprawni na rynku pracy

Przejdź do treści

Menu główne:

 
 
 
 
 
Projekt „Sprawni na rynku pracy” realizowany przez CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 

Celem projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób (20K i 20M)
z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących woj. lubelskie poprzez realizację kompleksowego Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych  okresie 1.09.2017 do 31.08.2018.
 

Wartość projektu wynosi 476 650,00 zł, a kwota dofinansowania to
452 817,50 zł.
 

Kluczowe rezultaty:
 
   
 • 32 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem      społecznym uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu.
 •  
 • 18 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem      społecznym będzie miało status osób poszukujących pracy po opuszczeniu      programu.
 •  
 • 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem      społecznym podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu.
 

Do udziału w projekcie zapraszamy:
 
·         osoby z niepełnosprawnością – 40 osób w tym 20 kobiet
 
·         bierne zawodowo lub bezrobotne (tylko III profil)
 
·         korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa-50% uczestników
 
·         zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego (w szczególności gminy o najwyższym wskaźniku ubóstwa)
 
 
 
 


Oferowane wsparcie:
 
   
 • indywidualne poradnictwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu      Działania
 •  
 • wsparcie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej
 •  
 • szkolenia zawodowe dobierane indywidualnie
 •  
 • szkolenia z zakresu prawa i pierwszej pomocy
 •  
 • indywidualne pośrednictwo pracy
 •  
 • 3 miesięczne staże zawodowe
       
       
 
Ponadto zapewniamy:
 
   
 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej
 •  
 • wykwalifikowaną kadrę trenerską
 •  
 • materiały szkoleniowe i podręczniki
 •  
 • możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji      zawodowych
 •  
 • stypendium szkoleniowe
 •  
 • stypendium stażowe
 •  
 • ubezpieczenie NNW i badania lekarskie
 •  
 • zwrot kosztów dojazdu (szkolenia i staże)
 •  
 • wyżywienie podczas szkoleń
 
 
 
 

 
 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego